Strona główna / Przedszkole / Metody pracy

Metody pracy

"Dziecko ma prawo być sobą

Ma prawo do popełniania błędów

Ma prawo do posiadania własnego zdania

Ma prawo do szacunku"       

(Janusz Korczak)

JAK PRACUJE PRZEDSZKOLE?

naua-i-zabawa1.jpg (138 KB)

Zabawa i nauka

Przedszkole kształtuje w dzieciach pierwsze dobre nawyki. Jest drugim, po domu, miejscem, w którym dzieci nie tylko wesoło się bawią, ale i uczą: samodzielności, odpowiedzialności, wspólnego działania oraz dbania o siebie i swoje otoczenie. W Tice wspieramy wszechstronny rozwój dzieci, także poprzez aktywną współpracę z rodzicami. W tym celu stworzyliśmy zestaw zasad, nagród i konsekwencji, który jest ważny dla naszych wychowanków, ich rodziców i nas samych.

zasady.jpg (72 KB)

Zasady

Zestaw zasad, który stworzyliśmy w Tice ma ułatwić dzieciom i ich wychowawcom wzajemne relacje; zasady te pomagają kształtować bardzo ważne w życiu każdego człowieka umiejętności społeczne, a także budują i utrwalają dobre nawyki.
Zasady obowiązują na sali zabaw, na jadalni oraz w toalecie. W sposób naturalny dopasowane są do wieku dzieci – nieco inaczej wygląda praca z dziećmi młodszymi niż starszymi. Dzieci samodzielnie dbają o porządek na sali zabaw. Uczą się pracować i funkcjonować w większej grupie poprzez to, że (w miarę możliwości) mówią pojedynczo, aktywnie nawzajem się słuchają i cierpliwie czekają na swoją kolej, jeśli wymaga tego dana forma zabawy. Na jadalni dzieci uczą się samodzielnego jedzenia i utrzymywania wokół siebie czystości, a także mówienia „dziękuję” i proszenia o dokładkę. Podczas popołudniowej toalety maluchy bez pomocy szorują zęby, dbają też o mycie rąk po tym jak korzystają z WC.

rocket-big.png (22 KB) 

nagrody2.jpg (98 KB)

Nagrody

Każdy z nas lubi być chwalony i doceniany za to co robi. Staramy się chwalić dzieci przy każdej okazji, dzięki temu możemy wspierać kreowanie dobrych nawyków i pomagamy budować pewność siebie. Dziecko chwalone jest szczęśliwe, bo wie że jego wysiłki są docenione.

zasady2.jpg (104 KB)

Konsekwencje

Dzieci większość umiejętności nabywają poprzez odwoływanie się do zasad, a każda sytuacja może być wykorzystana jako edukacyjna. Konsekwencje są ostatecznością, ich forma zawsze wcześniej ustalana jest z dzieckiem. Dzięki temu wie ono, że konsekwencje są wynikiem jego własnych działań i decyzji, a nie po prostu „karą ze złe zachowanie”.

slimak w kolorze.svg (3 KB)

Zestaw zasad pokazuje dzieciom jakie stawia się im oczekiwania,

buduje poczucie tego co dobre i uświadamia własne mocne strony.

Zachęcamy wszystkich rodziców do utrwalania w domu nabytych przez dzieci umiejętności.

Zachęcamy także do aktywnego kontaktu z przedszkolem, jeśli jesteście Państwo ciekawi naszych metod dydaktycznych – zawsze udzielimy wszelkich ważnych dla Państwa informacji.