Gabriela Świącik

Gabriela-Swiacik.jpg (139 KB)

Gabriela Świącik

Skończyła studia z pedagogiki specjalnej na specjalności oligofrenopedagogika oraz studia z pedagogiki na specjalności edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Obecnie kształci się na kierunku Edukacja i Wspieranie Rozwoju Osób z Autyzmem, Zespołem Aspergera oraz innymi Całościowymi Zaburzeniami Rozwojowymi.
Wie, że zawód który wybrała wymaga ciągłego pogłębiania wiedzy; czerpie radość z tego, że dzięki swoim umiejętnościom może osiągać jeszcze lepsze efekty w codziennej pracy z dziećmi. Sukcesy osiąga nie tylko dzięki wiedzy, ale także dzięki zdolności wczuwania się w emocje małych podopiecznych i świadomości, że wymagają oni delikatności, spokoju i uszanowania uczuć.

Jest osobą otwartą i nie obawia się nowych wyzwań. Kocha czytać książki i odkrywać ukryty w nich świat. Tę pasję zaszczepiło w niej…przedszkole i pani, która siadała wśród dzieci i czytała różne opowieści. Ulubioną były „Przygody Wróbelka Elemelka”. Dziś mały Wróbelek powraca do niej w opowiadaniach, które czyta swoim podopiecznym.