Anna-Grysko.jpg (114 KB)

Anna Grysko

Wykształcenie na kierunkach: Pedagogika ze specjalnością - Pedagogika rewalidacyjna z informatyką w kształceniu specjalnym w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) oraz Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z pedagogiką specjalną.

Swoje powołanie odnalazła bardzo wcześnie, bo jeszcze w czasach liceum, kiedy była wolontariuszką w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym, w którym pracowała z dziećmi niepełnosprawnymi. Praca z dziećmi w wieku przedszkolnym zafascynowała ją w czasie studiów podczas odbywania praktyk – postanowiła połączyć swoje umiejętności z zakresu pracy z dziećmi z niepełnosprawnością z przyjemnością przebywania z przedszkolakami i tak została pedagogiem specjalnym w grupie integracyjnej.

Jest osobą pozytywnie zakręconą i uśmiechniętą, taką, której wszędzie jest pełno. Pozytywne nastawienie do życia pomaga jej osiągać wyznaczone cele. W osiąganiu celów z kolei pomaga jej wrodzona waleczność, która sprawia, że rzadko się poddaje. Z przedszkola pamięta siebie w roli Czerwonego Kapturka. Było Boże Narodzenie, w przedszkolu z tej okazji wystawiono sztukę „Czerwony Kapturek”, w roli tytułowej: Ania. Wszystko poszło świetnie, widownia szalała.