Tomasz Rutkiewicz

Tomasz-Rutkiewicz.jpg (31 KB)

Tomasz Rutkiewicz

Studiuje pedagogikę specjalną na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Od 1.5 roku jest wolontariuszem w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej "Szansa dla Dziecka" w Bytomiu - Stolarzowicach. Chciałby poświęcić moje życie w pracy z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

Jego wspomnienia z przedszkola to poznanie pierwszego dobrego kolegi, z którym utrzymywał kontakt przez wiele lat,  a więc skojarzenie z przedszkolem to pierwsza przyjaźń.

Pracę w przedszkolu wybrał, gdyż praca z dziećmi od dawna była  jego marzeniem. Postanowił zacząć od pracy z najmłodszymi. Poza tym cieszy go fakt, że w przedszkolach zaczynają pracować mężczyźni. Czemu nie ma być jednym z nich?