Strona główna / O nas / Projekty / Projekty dofinansowane

Projekty dofinansowane

TIKA w 2019 roku rozpoczęła cztery projekty współfinansowane ze środków UE.

Projekty zapewniają sumarycznie 116 miejsc w przedszkolu dla dzieci w wieku 3-6, oraz 60 miejsc w żłobku dla dzieci w wielku 1-3 lat na terenie miast Bytomia i Katowic.

Rekrutacja na rok 2019/2020 rozpoczęła się 13 maja,  dokumenty aplikacyjne są dostępne poniżej.

Czesne przez okres trwania projektu 390 zł. Otwarcie placówek nastapiło 2 września 2019 roku.

EFS kolor.jpg (67 KB)


Dokumenty rekrutacyjne należy składać osobiście w biurze projektu, droga mailową, lub pocztą.

Biuro projektu dla miasta Bytomia oraz Katowic mieści się przy ulicy Teofila lenartowicza 1 w Bytomiu i jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

W sprawie ustalenia indywidualnej godziny spotkania prosimy o kontakt: +48 533 123 455


Przedszkole w Bytomiu

Bytom, ul. Wrocławska 32

Tytuł projektu: "Utworzenie nowego OWP w Bytomiu drogą do upowszechnienia edukacji przedszkolnej wśród dzieci w wieku przedszkolnym, w tym dzieci z niepełnosprawnościami".

Numer naboru: RPSL.11.01.03-IZ.01-24-237/18
Oś priorytetowa: 11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
Działanie: 1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego
Poddziałanie: 3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs

Projekt ma na celu utworzenie i utrzymanie nowego OWP na terenie miasta Bytom. W nowym przedszkolu utworzonych zostanie 58 miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym, w tym dzieci z niepełnosprawnościami. Wsparciem w postaci kursów i szkoleń doskonalących oraz studiów podyplomowych w zakresie pedagogiki specjalnej zostanie objęta również nowo zatrudniona kadra przedszkola.

Planowane efekty: stworzenie placówki z 58 nowymi miejscami wychowania przedszkolnego w Bytomiu i podniesienie kompetencji 11 nauczycieli wychowania przedszkolnego

Wartość projektu: 1 776 242,53 zł

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 1 509 806,15 zł


Realizacja: od 01-05-2019 do 31-08-2020

 Dokumenty 

Wyniki naboru

Żłobek w Bytomiu

Bytom, ul. Wrocławska 32

Tytuł projektu: "Nowy żłobek w Bytomiu szansą na zatrudnienie lub powrót do pracy osób opiekujących się dziećmi do lat 3, w tym dziećmi z niepełnosprawnościami".

Numer naboru: RPSL.08.01.03-IZ.01-24-240/18
Oś priorytetowa: 8. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy
Działanie: 1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego
Poddziałanie: 3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat - konkurs

Celem głównym projektu jest ułatwienie powrotu na rynek pracy 60 rodziców/opiekunów z terenu Bytomia, poprzez utworzenie i utrzymanie 30 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Grupa docelowa projektu to rodzice/opiekunowie powracający na rynek pracy po urlopie macierzyńskim/rodzicielskim, urlopie wychowawczym (bierni zawodowo) bezrobotni, zatrudnieni, ale zagrożeni utratą pracy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem.

Planowane efekty: stworzenie placówki z 30 nowymi miejscami opieki nad dziećmi do lat 3 w Bytomiu, dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, co pozwoli na powrót do pracy 19 osobom (w tym 1 osobie bezrobotnej i 18 osobom po przerwie związanej z urodzeniem/wychowywaniem dziecka)

Wartość projektu: 1 063 908,56 zł

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 936 239,53 zł

Realizacja: od 01-05-2019 do 31-08-2020

 Dokumenty

Wyniki naboru

 

Przedszkole w Katowicach

Katowice, ul. Dworska 12

Tytuł projektu: "Utworzenie nowego OWP w Katowicach drogą do upowszechnienia edukacji przedszkolnej wśród dzieci w wieku przedszkolnym, w tym dzieci z niepełnosprawnościami".

Numer naboru: RPSL.11.01.03-IZ.01-24-237/18
Oś priorytetowa: 11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
Działanie: 1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego
Poddziałanie: 3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs

Projekt ma na celu utworzenie i utrzymanie nowego OWP na terenie miasta Katowice. W nowym przedszkolu utworzonych zostanie 58 miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym, w tym dzieci z niepełnosprawnościami. Wsparciem w postaci kursów i szkoleń doskonalących oraz studiów podyplomowych w zakresie pedagogiki specjalnej zostanie objęta również nowo zatrudniona kadra przedszkola.

Planowane efekty: stworzenie placówki z 58 nowymi miejscami wychowania przedszkolnego w Katowicach i podniesienie kompetencji 11 nauczycieli wychowania przedszkolnego

Wartość projektu: 1 843 490,53 zł

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 1 566 966,95 zł


Realizacja: od 01-05-2019 do 31-08-2020

 Dokumenty

Wyniki naboru

Żłobek w Katowicach

Katowice, ul. Dworska 12

Tytuł projektu: "Otwieramy kolejne drzwi dla maluszków - utworzenie 30 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Katowicach".

Numer naboru: RPSL.08.01.03-IZ.01-24-238/18
Oś priorytetowa: 8. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy
Działanie: 1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego
Poddziałanie: 3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat - konkurs

Celem głównym projektu jest ułatwienie powrotu na rynek pracy 60 rodziców/opiekunów z terenu Katowic, poprzez utworzenie i utrzymanie 30 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Grupa docelowa projektu to rodzice/opiekunowie powracający na rynek pracy po urlopie macierzyńskim/rodzicielskim, urlopie wychowawczym (bierni zawodowo) bezrobotni, zatrudnieni, ale zagrożeni utratą pracy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem.

Planowane efekty: stworzenie placówki z 30 nowymi miejscami opieki nad dziećmi do lat 3 w Katowicach, dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, co pozwoli na powrót do pracy 19 osobom (w tym 1 osobie bezrobotnej i 18 osobom po przerwie związanej z urodzeniem/wychowywaniem dziecka)

Wartość projektu: 1 157 528,48 zł

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 1 018 625,06 zł

Realizacja: od 01-05-2019 do 31-08-2020

Dokumenty

Wyniki naboru