Karol-Walas.jpg (29 KB)

Karol Walas

Ukończył pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą z socjoterapią.  Obecnie uzupełnia tę wiedzę w trakcie studiów z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej z terapią pedagogiczną. 


Odkrywa z dziećmi świat od blisko 10 lat. Zaczynając od świetlic parafialnych przez wyjazdy kolonijne, a kończąc na pracy w szkole. Od roku Prezes Stowarzyszenia Odkrywka, które zmienia świat dzieci, zmieniając jednocześnie świat nas wszystkich. W pracy stawia przede wszystkim na relacje i więzi z dzieckiem. Sądzi, że autentyczny kontakt i dialog to najlepsza z pedagogicznych metod. Związany z myślą pedagogiczną Nowego Wychowania. Na bieżąco poznaje pedagogikę Janusza Korczaka, Marii Montessori, Rudolfa Steinera czy Alexandra Neila.

Po godzinach tata małej Marysi i mąż Doroty. Występuje również na konferencjach naukowych oraz pisze bloga poświęconego pedagogice. Uwielbia czytać książki fantastyczne i oglądać „Przyjaciół”.

W życiu towarzyszą mu dwa motta:

„Nie wolno zostawiać świata takim - jaki jest.”

„Być po stronie dziecka.”