Zajęcia

Język angielski

Dzieci w naturalny sposób przyswajają melodię języka oraz pierwsze słowa powiązane z konkretną sytuacją. Naszym celem jest osłuchanie się z językiem angielskim, poznanie podstawowych zwrotów, używanych podczas zajęć. Dzieci nabywają poprawne wzorce wymowy angielskiej. Ponadto poprzez różnorodne piosenki i rymowanki rozwijają koordynację ruchową, uczą się wyczucia rytmu.

croc-pink.png (9 KB)

Sensoryka

Za pomocą zmysłów dzieci poznają otaczający je świat. Każdy kształt, kolor, faktura, dźwięk to nowe doświadczenie, które zwiększa dziecięcą wiedzę o świecie. To zajęcia, które rozwijają twórcze myślenie u dzieci, pobudzają ich potencjał oraz wywołują radość u dzieci oraz szeroki uśmiech na ich twarzach.


Stymulujemy wzrok, słuch, węch, dotyk, smak Dzieci stale eksperymentują i uczą się w ruchu, poprzez zabawę. Zajęcia te to alternatywna forma wyrazu i działań artystycznych w stosunku do zajęć plastycznych.

Zajęcia umuzykalniające

To słuchanie piosenek, często połączone z ruchem i wydobywaniem dźwięków z instrumentów perkusyjnych.