zniżki rodzinne

tika kolor.svg (7 KB) 

Realizujemy wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

  • W przypadku gdy do Przedszkola lub Złobka uczęszcza rodzeństwo, czesne za każde dziecko obniża się o 50 zł.
  • W sytuacji nieobecności dłuższej niż 10 dni roboczych czesne obniża się o 100 zł.
  • Dzieci, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane z Państwowej poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w grupach specjalnych i integracyjnych czesne naliczane jest z 50% rabatem
  • Dla dzieci ze spektrum autyzmu czesne wynosi 1 zł
  • Dla Rodziców przedszkolaków, którzy posiadają kartę "3+ Liczna rodzina" lub "Nas troje i więcej" czesne za drugie dziecko w przedszkolu naliczane jest z 50% rabatem, czesne za trzecie dziecko wynosi 1 zł.

pszczolka zolta.svg (4 KB)

Zobacz pełną ofertę!

Kliknij tutaj