Żłobek

jez fioletowy.svg (4 KB)

Placówki żłobkowe mieszczą się w Bytomiu przy ulicy Wrocławskiej 32 oraz w Katowicach przy ulicy Dworskiej 12

W cenie czesnego oferujemy:

  • Pobyt w godzinach 6:30-17:30 (ferie oraz wakacje 6:30-16:30),
  • wyżywienie (śniadanko, II śniadanko, obiadek, podwieczorek)
  • pobyt pod okiem wykwalifikowanej kadry,
  • pomoc psychologa i pedagoga,
  • język angielski,
  • zajęcia tematyczne np. kulinarne, plastyczne, taneczne, rytmiczne, dogoterapia
  • Pikniki Rodzinne z atrakcjami,
  • warsztaty świąteczne dla rodziców z dziećmi,
  • warsztaty logopedyczne oraz specjalistyczne,
  • cykliczne konsultacje, zebrania z rodzicami, spotkania ze specjalistami, warsztaty z psychologiem dla rodziców