Przedszkole

slimak w kolorze.svg (3 KB)

Placówki przedszkolne mieszczą się w Bytomiu przy ulicy, Powstańców Warszawskich 14, Teofila Lenartowicza 1 , Wrocławskiej 32 oraz w Katowicach przy ulicy Dworskiej 12.

 

W cenie czesnego oferujemy:

 • Pobyt w godzinach 6:30-17:00 (ferie oraz wakacje 6:30-16:00), Bytom - Wrocławska 32, Katowice - Dworska 12
 • Pobyt w godzinach 7:00-17:00 (ferie oraz wakacje 7:00-16:00), Bytom - Powstańców Warszawskich 14, Teofila Lenartowicza 1
 • wyżywienie (śniadanko, obiadek, podwieczorek)
 • realizacja podstawy programowej pod okiem wykwalifikowanej kadry,
 • pomoc psychologa i pedagoga,
 • język angielski,
 • zajęcia tematyczne np. kulinarne, plastyczne, taneczne, rytmiczne
 • zajęcia dydaktyczne prowadzone metodami aktywizującymi oraz elementami pedagogiki zabawy, metody dobrego startu, zabaw fundamentalnych, pedagogiki psychomotorycznej,
 • zajecia dogoterapii,
 • Pikniki Rodzinne z atrakcjami,
 • warsztaty świąteczne dla rodziców z dziećmi,
 • warsztaty logopedyczne oraz specjalistyczne,
 • cykliczne konsultacje, zebrania z rodzicami, spotkania ze specjalistami, warsztaty z psychologiem dla rodziców

Dla dzieci niepełnosprawnych dodatkowo oferujemy:

W ramach czesnego :

 • indywidualne plany edukacyjno-terapeutyczne opracowywane przez psychologów, pedagogów specjalnych i logopedów mające na względzie całościowy rozwój dziecka z wykożystaniem różnorodnych metod pracy,
 • regularną ewaluację postępów w terapii
 • indywidualne plany edukacyjno-terapeutyczne (IPET) opracowywane przez psychologów, pedagogów specjalnych i logopedów, mające na względzie całościowy rozwój dziecka z wykorzystaniem różnorodnych metod pracy,
 • ewaluację postępów,
 • spotkania z rodzicami,

Wybrane metody wspomagające:

 • metoda "Dotyk i komunikacja" - CH.Knill,
 • metoda "Ruchu rozwijającego" - W. Sherborne,
 • metoda "Dobrego startu" - M. Bogdanowicz,
 • metoda symultaniczno-sekwencyjna nauki czytania - J. Cieszyńska,
 • metoda rozwijania percepcji - M. Frostig,
 • diagnostyka mózgu Dennisona
 • alternatywne metody komunikacji,

Zajęcia indywidualne:

 • terapia logopedyczno-pedagogiczna
 • terapia pedagogiczno-psychologiczna
 • terapia integracji sensorycznej
 • terapia behawioralna


Zajęcia grupowe:

 • dogoterapia
 • ćwiczenia korekcyjne
 • ćwiczenia rytmiczno-ruchowe
 • trening umiejętności społecznych
 • bajkoterapia