Kształcenie specjalne

slimak w kolorze.svg (3 KB)

Kształcenie specjalne prowadzimy we wszystkich naszych placówkach przedszkolnych.

W każdej grupie specjalnej / terapeutycznej znajduje się do 5 dzieci.

Opiekę nad podopieczymi sprawują pedagog specjalny, nauczyciel oraz pomoc nauczyciela

W naszej placówce terapeutycznej oferujemy opiekę nad dziećmi ze spektrum autyzmu.

Posiadamy wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę, specjalizującą się w pracy z dziećmi autystycznymi. Dzieciom zapewniamy kameralne, domowe warunki jakie prezentują nasze placówki

W naszym przedszkolu kładziemy szczególny nacisk na intensywną pracę terapeutyczną. Im wcześniej rozpoczniemy pracę z dzieckiem, tym większe efekty możemy osiągnąć.

Rozpoczęcie pracy terapeutycznej z dzieckiem w wieku trzech lat pozwala osiągnąć znacznie lepsze efekty niż jej rozpoczęcie z tym samym dzieckiem np. w wieku lat pięciu. Stracony czas jest trudny do nadrobienia. Staramy się maksymalnie efektywnie wykorzystać okres, w którym dziecko jest szczególnie podatne na terapię.

  

Naszym celem jest przygotowanie dziecka do pełnego udziału i funkcjonowania w grupie integracyjnej bądź masowej.

  

Oferujemy:

 • Pobyt w godzinach 7:00-17:00 (ferie oraz wakacje 7:00-16:00),
 • wyżywienie (śniadanko, obiadek, podwieczorek) osobno płatne do cateringu,
 • indywidualne plany edukacyjno-terapeutyczne opracowywane przez psychologów, pedagogów specjalnych i logopedów mające na względzie całościowy rozwój dziecka z wykorzystaniem różnorodnych metod pracy,
 • regularną ewaluację postępów w terapii
 • dostęp do kameralnego ogrodu przedszkolnego, możliwość prowadzenia zajęć na świeżym powietrzu,
 • odpowiednio dobrane pomoce dydaktyczne wspierające rozwój dziecka,
 • ciepłą i sprzyjającą poczuciu bezpieczeństwa atmosferę.
 • wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę, specjalizującą się w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu,
 • sprzyjające terapii, kameralne pięcioosobowe  grupy,
 • zajęcia indywidualne i grupowe,
 • indywidualne plany edukacyjno-terapeutyczne (IPET) opracowywane przez psychologów, pedagogów specjalnych i logopedów, mające na względzie całościowy rozwój dziecka z wykorzystaniem różnorodnych metod pracy,
 • ewaluację postępów,
 • szkolenia dla rodziców,
 • wycieczki edukacyjne,
 • 2 razy w roku przedszkolnym Pikniki Rodzinne z atrakcjami,
 • warsztaty świąteczne dla rodziców z dziećmi,

Wybrane metody wspomagające:

 • metoda "Dotyk i komunikacja" - CH.Knill, 
 • metoda "Ruchu rozwijającego" - W. Sherborne,
 • metoda "Dobrego startu" - M. Bogdanowicz,
 • metoda symultaniczno-sekwencyjna nauki czytania - J. Cieszyńska,
 • metoda rozwijania percepcji - M. Frostig,
 • diagnostyka mózgu Dennisona
 • alternatywne metody komunikacji,

Zajęcia indywidualne:

 • terapia logopedyczno-pedagogiczna
 • terapia pedagogiczno-psychologiczna
 • terapia integracji sensorycznej
 • terapia behawioralna


Zajęcia grupowe:

 • dogoterapia
 • ćwiczenia korekcyjne
 • ćwiczenia rytmiczno-ruchowe
 • trening umiejętności społecznych
 • bajkoterapia