Misja

logio-t.jpg (76 KB)

Misja przedszkola:

 • Tworzenie warunków sprzyjających wspólnej zabawie i nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych - w poczuciu bezpieczeństwa, tolerancji oraz szacunku.
 • Codzienne przebywanie przedszkolaków na dworze w dbałości o zaspokojenie naturalnej potrzeby ruchu na świeżym powietrzu, które reguluje nastrój, przyspiesza szybkość reakcji i zapewnia dobre samopoczucie, a także buduje odporność i dotlenia organizm.
 • Tworzenie warunków do spontanicznej zabawy. Spontaniczność pomaga rozwijać twórcze myślenie i wyzwala własną inicjatywę dziecka. Wzmacnia również ciekawość poznawczą, inspiruje do dalszych poszukiwań, wzbogaca słownictwo i poszerza granice fantazji. Dzieci mogą kształtować swoją cierpliwość i wytrwałość; dzięki zabawom odnajdują swoje miejsce w grupie, uczą się reguł i zasad współpracy oraz budują swój system wartości. Zabawa to także okazja do rozładowania nadmiaru energii, która tłumiona powoduje napięcie, nerwowość i drażliwość.
 • Rozpoznanie specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i udzielenie profesjonalnej pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 • Zapewnienie realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego oraz w opiniach o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Stworzenie warunków do nauki w oparciu o sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne dopasowane do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci.
 • Dostosowanie zajęć wychowawczo - dydaktycznych do możliwości rozwojowych dzieci. Ich istotą jest różnorodność proponowanych metod i form aktywności jak również naprzemienność ćwiczonych umiejętności. Zajęcia mają motywować i inspirować dzieci do odkrywania prawdy, dobra i piękna, a także w jak najlepszym stopniu przygotowywać je do osiągnięcia dojrzałości szkolnej.
 • Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dzieci poprzez podejście holistyczne, które umożliwia rozwój autonomii poprzez dostarczanie wiedzy i umiejętności niezbędnych w dorosłym życiu; takich które sprawiają, że dzieci mogą stać się osobami wewnętrznie niezależnymi.
 • Oferowanie rozbudowanego zestawu zajęć dodatkowych, tak aby każde dziecko mogło rozwijać swoje zainteresowania i zdolności. Celem zajęć jest inspirowanie do działania, wzbogacanie wiedzy o otaczającym świecie oraz wyrównywanie szans edukacyjnych.
 • Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez współdziałanie wszystkich pracowników placówki i ich ciągłe dążenie do podnoszenia kwalifikacji – połączenie innowacyjności i pasji. Tworzenie miejsca z przyjazną atmosferą, w którym dzieci czują się akceptowane i bezpieczne.
 • Przygotowanie dzieci do podjęcia obowiązków na kolejnym szczeblu edukacji. Zaszczepienie im otwartości, twórczego myślenia i komunikatywności. Absolwenci przedszkola znają siebie i swoje możliwości, akceptują odrębność innych, potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji, rozwiązują problemy, dążą do osiągnięcia sukcesu i radzą sobie z porażkami.

 

 

tika kolor.svg (7 KB)

Cześć. Mam na imię Tika. Śmiesznie co?

Kim jestem? Jestem takim wesołym dobrym duszkiem. Nie, nie uszkiem. Duszkiem.

Co robią dobre duszki zapytacie. Odpowiem Wam, że dobre duszki się opiekują. Całkiem jak wróżki. Tyle, że nie mają skrzydeł. I dobrze, bo powiem Wam w tajemnicy, że trochę boję się latać. Ale tylko trochę.

I teraz najważniejsze: kim się opiekuję.

Opiekuję się dzieciakami w przedszkolu Tika – tak, tak identycznie brzmi moje imię.

Dzieciaki są super; dużo się śmieją, biegają i rysują. Czasem też trochę psocą, ale to nic. Trzeba trochę popsocić od czasu do czasu. Najbardziej lubię patrzeć jak przygotowują przedstawienia. Jest wtedy dużo śmiechu i zabawy. A potem przychodzą Rodzice i Dziadkowie i czasem też Ciocie i Wujkowie i jest znowu dużo śmiechu i czasem płaczu – bo Mamy jak myślą, że nikt nie widzi to na przedstawieniu czasem ocierają łezkę.


groupies.png (86 KB)

I przedszkole też jest super.

Razem ze mną są też Pani Biedronka, Pani Sowa, Pani Pszczoła, Pan Ślimak, Pan Tygrysek, Pan Jeż i Pan Słoń. To tacy moi pomocnicy, każdy ma swoją grupę dzieciaków.Ale, ale… Teraz uwaga! Wychowawcy i nauczyciele.

Nas, małych duszków, prawie wcale nie widać, a oni są z naszymi przedszkolakami każdego dnia. Starają się patrzeć na świat oczami dzieci. To pozwala im budować z nimi wyjątkowe więzi, tak żeby dzieciaki czuły się bezpiecznie, były roześmiane i radosne. Pełne energii i gotowe na nowe przygody i nowe wyzwania, których się nie obawiają.

jez fioletowy.svg (4 KB)

Tylko nie myślcie sobie, że przedszkolaki i wychowawcy w kółko się bawią i wygłupiają.

Co to, to nie. Nasze przedszkolaki to zdolne dziewczyny i chłopaki, a nauczyciele ich w tym wspierają.

 • Dzieciaki pięknie się uczą i rozwijają, są samodzielne i odpowiedzialne.
 • Uczą się nawiązywać przyjaźnie i pracować w grupie, a przy tym być dobrym dla siebie i innych.
 • Uczą się dbać o czystość, swoją i swojego otoczenia.
 • Wiedzą też, że trzeba być dobrym dla przyrody i wszystkich zwierzaków.
 • Ciągle też coś tworzą: rysują, układają, lepią, opowiadają.
 • No i aktywność fizyczna. Uff, ile w nich energii…

tika kolor.svg (7 KB)
Czy teraz wiecie dlaczego jestem taka wesoła?

Każdego dnia patrzę na uśmiechnięte buzie to i mnie jest wesoło. Pa! Pędzę do dzieci.

Powiem Wam w tajemnicy, że może jeszcze kiedyś się spotkamy.

Do zobaczenia!