Izabela Zarańska

Izabela-Zaranska.jpg (147 KB)

Izabela Zarańska

Pomoc wychowawcy i asystent w pracy z uczniem ze spektrum autyzmu, wyszkolona w zakresie stosowanej analizy zachowania.

Wybór zawodu był czymś oczywistym; mali podopieczni skradli jej serce, a łatwość nawiązywania kontaktów z nimi i umiejętność pracy w zespole pomaga w codziennych zadaniach..


Prywatnie energiczna optymistka, wytrwale dążąca do wybranego celu. Wielką wartością są dla niej przyjaciele. Łatwo nawiązuje kontakty. Za czasów przedszkolnych była mistrzynią w prowadzeniu tramwaju, największej atrakcji na placu zabaw.