Strona główna / Blog / Oczami dziecka

Oczami dziecka

Przedstawiamy cykl artykułów psycholog Anny Migała ukazującej rzeczywistość z perspektywy dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

"Moje projekty dotyczą problemów niepełnosprawności, takich jak: nadopiekuńczość rodziców i opiekunów, odbieranie osobie z niepełnosprawnością prawa do decydowaniu o sobie, pokazywanie i łamanie stereotypów dotyczących niepełnosprawności, odbieranie osób z niepełnosprawnością zdolności do miłości i seksualności.

W mojej pracy nie chodzi mi tylko o wymiar artystyczny. Najważniejszy dla mnie jest wymiar terapeutyczny. W pracy z Gimnazjalistami, uwrażliwiam ich na problemy niepełnosprawności, płynące z postaw naszego społeczeństwa. Oprócz realizacji projektów, stawiam im pytania: „ Co byś czuł na miejscu niepełnosprawnej osoby? Z jakimi problemami borykają się rodzice tych Osób? Co można zmienić w naszych sercach i w serach osób z niepełnosprawnością, by stać się jednością?”

W Rusinowicach robię spektakle z dziećmi i z rodzicami. Poprzez taką formę pracy, w rodzicach ujawnia się dużo emocji, jak, nieprzepracowana złość czy poczucie winy. W spektaklu, często rodzice muszą odegrać inną rolę niż w życiu. Muszą wyjść z dotychczasowych niezdrowych przyzwyczajeń. Odkrywają i konfrontują się z autonomią swojego dziecka. To często budzi opór i gniew, ponieważ zaburza ich dotychczasowe życie. Pokazuje prawdę o nich samych. Ale również staje się motywatorem do pracy nad sobą.Oprócz tego piszę wiersze, ale to tak do szuflady. Od niedawna zaczęłam pisać bajki o niepełnosprawności. Przymierzam się do ich wydania. Bajki mają również charakter psychoedukacyjny. Uczą zrozumienia niepełnosprawności, a także pokazują, że dzieci tolerują inność bardziej od niejednego dorosłego." - Anna Migała.