Strona główna / Ważne dokumenty

Ważne dokumenty

Obowiązujące w Placówkach Niepublicznych TIKA

Umowy

na rok przedszkolny/żłobkowy 2020/2021 od 01.09.2020 roku

Dokumenty można złożyć osobiście w sekretariacie placówek, pocztą lub drogą mailową na adres rekrutacja@tika.com.pl.

Umowy do projektów z UE

do 31.08.2020 roku

Do rozpoczęcia udziału w projekcie należy wypełnić załącznik nr 1-4, 7 w 2 egzemplarzach, 8-12.

Do rezygnacji z udziału w projekcie należy wypełnić załącznik nr 6 oraz złożyć wypowiedznie z godnie z § 9 Umowy.

Dokumenty można złożyć osobiście w sekretariacie placówek, pocztą lub drogą mailową na adres rekrutacja@tika.com.pl.

Formularze dodatkowe

Statuty