Strona główna / Strona startowa

Strona startowa

Ma prawo do popełniania błędów
Ma prawo do posiadania własnego zdania
Ma prawo do szacunku

TIKA na Teofila Lenartowicza 1

Przedszkola Tika to niepubliczne placówki edukacyjne najwyższej klasy dla dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat, mieszczące się w Bytomiu przy ulicy Powstańców Warszawskich 14 oraz Teofila Lenartowicza 1.

Każde przedszkole posiada własny ogród z placem zabaw, przestrzenne sale o najwyższym standardzie wyposażenia, wysokiej jakości catering przygotowujący świeże, smaczne i zdrowe posiłki dla naszych przedszkolaków. Program dydaktyczny, który jest realizowany w naszym przedszkolu zapewnia dzieciom rzetelne przygotowanie do dalszej edukacji szkolnej.

Celem naszego Przedszkola jest:

  • stworzenie warunków optymalnego rozwoju Dzieciom zdrowym i niepełnosprawnym,
  • stwarzanie możliwości do rozwijania potencjału twórczego Dzieciom zdrowym i niepełnosprawnym,
  • uwrażliwianie Dzieci zdrowych na potrzeby innych,
  • nauczenie odczuwania radości z niesienia pomocy innym,
  • zapewnienie wsparcia rodzinie Dziecka zdrowego oraz o specyficznych potrzebach edukacyjnych.

TIKA na Powstańców Warszawskich 14